oferta pracy

Dla naszego Klienta

działającego w branży maszyn przemysłowych

poszukujemy kandydata
na stanowisko:

 

KIEROWNIK DZIAŁU RELOKACJI

/ Inżynier procesu relokacji

miejsce pracy: powiat legnicki

Jeśli chcesz:

 • pracować w partnerskiej atmosferze zrozumienia, docenienia i jasnych reguł
 • mieć możliwość rozwoju osobistego również za pomocą szkoleń
 • mieć dużą swobodę w działaniu – tworzyć Dział Relokacji i kierować zespołem ludzkim przy realizacji projektów relokacji maszyn
 • mieć nienormowany czas pracy
 • być zatrudniony na umowę o pracę
 • otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 6257 zł – 6966 zł brutto (4500 – 5000 zł netto)
 • otrzymać samochód służbowy (również do użytku prywatnego) oraz telefon i laptop
 • mieć możliwość korzystania z:
 • karty multisport
 • 50/50 ubezpieczenia grupowego pakietu medycznego
 • szkoleń
 • imprez integracyjnych
 • otrzymać pełne wsparcie wdrożeniowe na stanowisko

Jeśli masz:

 • wykształcenie techniczne
 • minimum 2-letnie doświadczenie w branży
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia energetyczne i elektryczne GR. 1 w zakresie eksploatacji (uprawnienia G1 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też w zakresie uprawnień kontrolno-pomiarowych)
 • znajomość zagadnień technicznych w obszarze automatyki przemysłowej i utrzymania ruchu
 • umiejętność czytania rysunku technicznego, dokumentacji DTR
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość kosztorysowania
 • umiejętność budowania zespołu i kierowania nim
 • wysoką motywację do pracy
 • cechuje Cię logiczne myślenie
 • jesteś komunikatywny i identyfikujesz się z celami firmy

 

ŚWIETNIE TRAFIŁEŚ(ŁAŚ)

W nowej pracy będziesz:

 • budował(a) Dział Relokacji oraz realizował i nadzorował(a) pracę nad projektami relokacji maszyn
 • tworzył(a) oferty, kosztorysy, prowadził(a) wizje lokalne u klientów
 • aranżował(a) i nadzorował(a) relokację maszyn i urządzeń wraz z uruchomieniem i sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji odbiorczej
 • współpracował(a) z firmami zewnętrznymi realizującymi prace modernizacyjne, integracyjne, dostawy maszyn
 • rozdzielał(a) zadań i planował(a) pracę
 • raportował(a) pracę w systemie CRM.
Klauzula informacyjna
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie www.smarthunter.pl oraz umieszczenie w CV oświadczeń o treści:

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w bazie danych firmy SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Błękitnej 5 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich danych osobowych. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: ewa@smarthunter.pl
kom. 697-336-755

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą przy
ul. Błękitnej 5 w Zielonej Górze, wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON
361524829, zwany dalej „Administratorem”.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adres e-mail: biuro@smarthunter.pl ,
nr tel.: 697-336-755, adres do korespondencji: ul. Błękitna 5; 65-128 Zielona Góra.
3. W związku z tym, że świadczymy różne usługi, Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach,
zakresach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, przez określony czas:
a. REALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH
Jeżeli przekazujesz nam swoje CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy bądź w odpowiedzi na
ogłoszenie rekrutacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na podstawie udzielonej zgody – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO; Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez okres do 3 lat, a w przypadku udzielenie odrębnej zgody do odwołania zgody;
b. REALIZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Jeżeli korzystasz z naszych usług lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, Twoje dane kontaktowe oraz dane uzyskane w związku z realizacją takich usług będziemy przetwarzać na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa;
c. MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA
W związku z prawnie uzasadnionym interesem, możemy prowadzić marketing produktów i usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – również na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO; Dane dotyczące marketingu produktów i usług będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – do jej odwołania;
d. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ograniczonym zakresie także po wygaśnięciu innych podstaw ich przetwarzania w związku z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f., Art. 17 ust. 3 lit. e. oraz Art. 21 ust. 1. RODO (np. po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu). Zakres danych niezbędnych w celu dochodzenia roszczeń obejmuje w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, historię aplikacji oraz informacje o udzielonych zgodach; Dane przetwarzane w tym celu mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.
4. Twoje dane mogą być przekazane:
a. Potencjalnym pracodawcom oraz pracodawcom-użytkownikom;
b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: podatkowego lub prawnego, usług IT,
oprogramowania, hostingu, usług marketingowych
c. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, bankom oraz ubezpieczycielom;
d. Organom władzy i administracji państwowej w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków
nałożonych prawem.
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów lub przepisów prawa do stosowania odpowiednich
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości
zrealizowani usług bądź zrealizowania procesów rekrutacyjnych.
6. W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8.Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: biuro@smarthunter.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Załącz CV

  * - pole obowiązkowe
  ** - pole obowiązkowe, do wyboru jedna z dwóch opcji

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Usługodawca SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Błękitna 5, e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755."

  Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, że przysługuje mi możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych do odpowiedniego państwowego organu nadzorczego. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw jest dostępna na stronie: http://smarthunter.pl/polityka-prywatnosci/. *

  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Błękitna 5 (e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755), będącym Administratorem danych, oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżącego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane przez okres trzech lat, a następnie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych. **Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SMART HUNTER oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżącego procesu rekrutacji prowadzonego przez SMART HUNTER (adres, e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755), będącym Administratorem danych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych. **