Prześlij CV

  Załącz CV

  * - pole obowiązkowe
  ** - pole obowiązkowe, do wyboru jedna z dwóch opcji

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Usługodawca SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Błękitna 5, e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755."

  Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, że przysługuje mi możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych do odpowiedniego państwowego organu nadzorczego. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw jest dostępna na stronie: https://smarthunter.pl/polityka-prywatnosci/. *

  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SMART HUNTER Ewa Kęsek z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Błękitna 5 (e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755), będącym Administratorem danych, oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżącego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane przez okres trzech lat, a następnie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych. **Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych SMART HUNTER oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżącego procesu rekrutacji prowadzonego przez SMART HUNTER (adres, e-mail: biuro@smarthunter.pl, tel. 697-336-755), będącym Administratorem danych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane CV będzie przechowywane będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych. **